Realiseringar

Visuella system

Visuella system definieras oftast som system av elektroniska enheter som samverkar med varandra med uppgiften att automatiskt analysera den visuella omgivningen på ett sätt som maximalt liknar människans syn. De omfattar ofta både enheter som samlar in information och de som aktiverar dem och behandlar data. Systemen kan inte fungera utan enheter som analyserar data.
Både visuella sensorer och andra typer av visuella system får allt fler användningsområden. De används oftast för att kontrollera produktkvaliteten. Det läggs mycket uppmärksamhet på deras användning i produktionen för löpande utvärdering. Ju mera avancerade system, desto mindre risk för produktion av felaktiga produkter.
Vår offert omfattar genomförande av projekt med användande av visuella projekt både enkla och mera avancerade. Vi har så pass stor erfarenhet att vi lätt hanterar flera kameror och deras avancerade funktioner. I och med att vi endast använder system av välrenommerade fabrikat behöver man inte vara rädd att systemen blir behäftade med kontinuerliga fel. Vi erbjuder rådgivning för våra kunder. Vi hjälper att välja rätt visuell sensor och hur den ska användas på bästa möjliga sätt. Varje aktör som är intresserad av ett samarbete med oss kan räkna med en individuell inställning.

Vårt team har genomfört projekt med mycket avancerade visuella system. Komplexitetsgraden av de visuella systemen innebar både antalet kameror och utbyggda funktioner som systemen försetts med. Vi använder visuella system av bästa fabrikat.

Vision pin inspection system

Vision pin inspection system

Assembly inspection vision system

Assembly inspection vision system

Vision system with paddles

Vision system with paddles

Vision system for inspection of small parts

Vision system for inspection of small parts

Vision system on the robot

Vision system on the robot