Realiseringar

Verktygsmaskiner

Vårt team har en bred erfarenhet från byggande av maskiner för CNC-bearbetning för otypiska användningar. I fall där standard CNC-maskiner inte fungerar och deras modifiering inte är lönsam erbjuder vi individuellt designade och av oss tillverkade CNC-maskiner och hela linjer för CNC-bearbetning.

Vi modifierar konventionella maskiner och lägger till CNC-drivningar. Dessutom skapar vi och designar CNC-maskiner från grunden på ett heltäckande sätt (vi sköter om hela projektet).

Vi tillverkar också maskiner för trycksvarvning eller bockningsmaskiner. Vi erbjuder också icke-standard lösningar för CNC-maskiner för bearbetning av otypiska material.

Bearbetningslinje

CNC-svarvmaskin

CNC svarv Modifiering

CNC svarv

CNC-produktionslinje

CNC-svarvmaskin

Bearbetningsmaskin - borrmaskin i profiler

Bearbetningsmaskin - borrmaskin i profiler

Maskin för montering av plastelement

Maskin för montering av plastelement

Maskin för montering av bildörrar

Maskin för montering av bildörrar

Maskin för att skära eftersläpning

Maskin för att skära eftersläpning