Realiseringar

Verktygsmaskiner

Vårt team har en bred erfarenhet från byggande av maskiner för CNC-bearbetning för otypiska användningar. I fall där standard CNC-maskiner inte fungerar och deras modifiering inte är lönsam erbjuder vi individuellt designade och av oss tillverkade CNC-maskiner och hela linjer för CNC-bearbetning.

Vi modifierar konventionella maskiner och lägger till CNC-drivningar. Dessutom skapar vi och designar CNC-maskiner från grunden på ett heltäckande sätt (vi sköter om hela projektet).

Vi tillverkar också maskiner för trycksvarvning eller bockningsmaskiner. Vi erbjuder också icke-standard lösningar för CNC-maskiner för bearbetning av otypiska material.

Linia obróbcza

CNC-spinnmaskin

Tokarka CNC Modyfikacja

CNC-svarv

Linia produkcyjna CNC

CNC-spinnmaskin

Maszyna obróbcza - wiertarka w profilach

Profilborrmaskin

Maszyna do montażu elementów z tworzywa

Maskin för montering av plastdelar

Maszyna do montażu elementów drzwi samochodowych

Maskin för montering av delar till bildörrar

Maszyna do cięcia otulin

Skärmaskin för eftersläpning