Realiseringar

Täthetsprovare

Vårt team har en mycket stor erfarenhet från byggnation av täthetsprovare. Våra ingenjörer har designat och byggt tiotals täthetsprovare för detaljer såsom: gjutstycken, gummislangar, plastdetaljer samt täthetsprovare i bearbetningslinjer.

Vi har också byggt provare som provar tätheten med olika gasblandningar. Vi har erfarenhet från byggnation av täthetsprovare för svetsfogar. Vi har byggt både manuella och helt automatisk provare, även sådana som samverkar med robotar.

Svets täthetstestare

Svets täthetstestare

Läckagetestare

Läckagetestare

Handhållen läckagetestare

Handhållen läckagetestare