Realiseringar

Robotstationer

Vi har erfarenhet inom implementering av robotar av nästan varje fabrikat tillsammans med konfiguration av kringutrustningen. Vårt team har deltagit i byggandet av flera robotstationer, både sådana där man behövde ”lägga till” en robot samt sådana som utfördes från grunden. Vi har integrerat robotar med flera enheter, bl.a. skruvdragare, roterande bord, matningsanordningar, CNC-maskiner, visuella system och bandtransportörer.

Inbyggd robotstation

Inbyggd robotstation

En robot med ett visionssystem

En robot med ett visionssystem

Infoga robot - detaljer

Infoga robot - detaljer

En robot som slår på en skivspelare

En robot som slår på en skivspelare

Pick-up robot - detalj

Pick-up robot - detalj

Klämmer monteringsrobot

Klämmer monteringsrobot

Robot på kontrollstativet

Robot på kontrollstativet