EU-medel

 
 
Program namn: Operativt program för intelligent utveckling 2014-2020, Åtgärd 1.1: ”Företagens FoU-projekt”, Delåtgärd 1.1.1: ”Industriell forskning och utveckling som utförs av företag”
Projekttitel: „Opracowanie innowacyjnego systemu bezpieczeństwa procesów produkcyjnych w oparciu o fuzję technologii wizyjnej i termowizyjnej – Thermosafety.”
Genomförandetid: 01.06.2020 – 31.03.2023
Projektvärde: 10 819 868,16 PLN
Finansiering: 7 823 171,97 PLN
Information om projektet: Projektet finansierades av Europeiska unionen med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för Operativa programmet Intelligent development 2014-2020. Projektet genomfördes inom ramen för en tävling som arrangerats av Nationella forsknings- och utvecklingscentret: Tävling nr 6/1.1.1/2019 ”Snabba vägen” för små och medelstora företag.

Syftet med projektet är att ta fram ett innovativ säkerhetssystem för tillverkningsprocesser som baseras på en fusion mellan den visuella/ TOF och termografiska tekniken.

Unitem Sp. z o.o. ämnar att uppnå sitt mål genom att genomföra planerat forsknings- och utvecklingsarbete som bl.a. omfattar:

  • framtagning av en laboratorisk prototyp av ett system som skapar en exakt 3D-karta av bevakat område med överlappande termografisk bild av objekt med temperatur som liknar människokroppens temperatur;
  • framtagning, intrimning och provning av algoritmer inom området artificiell intelligens som klassificerar objekt som identifieras inom arbetsområdet son ”människa – ej människa”;
  • kombination av ovanstående funktionaliteter i ett system som testas i verklighetsnära förhållanden;
  • sluttester i verkliga förhållanden.

Resultatet av projektet blir framtagning av ett innovativt säkerhetssystem – ThermoSafety som utnyttjar en fusion av bilder från en fjärrinfraröd sensor (värmekamera) samt en sensor för djupkarta (stereo kamerasystem eller TOF-sensor (eng. time of flight) och en modul för identifiering av människa inom arbetsområdet som baseras på algoritmer av artificiell intelligens. Fusionen av den ovannämnda modaliteten ska påverka positivt på förbättringen av klassificeringen av människan (operatören) inom arbetsområdet och öka systemets effektivitet, särskilt vid arbetet i svåra miljöförhållanden. Systemet som tas fram inom ramen för projektet gör det möjligt att definiera zoner med olika säkerhetsnivåer. Systemet tillsammans med programvaran kommer att vara avsedd för övervakning av säkerheten i olika arbetsmiljöer med användning bl.a. för:

  • industriella robotar för utförande av uppgifter human-robot collaboration system, s.k. cobotar;
  • tillverkningslinjer som utnyttjar robotar eller manipulatorer;
  • provning av prototyper;
  • specialmaskiner med invecklad tillverkningsprocess där användning av standard säkerhetsridåer är försvårad eller inte möjlig;
  • stora arbetsmaskiner som arbetar i tätt bebyggda miljöer.