EU-medel

 

 
 
Programnamn: Operativt program Intelligent utveckling 2014-2020, Åtgärd 1.1: ”Projekt Operativt program Intelligent development 2014-2020, Åtgärd 1.1: ”F+U projekt för företag”, Underåtgärd 1.1.1: ”Industriell forskning och utvecklingsarbeten som genomförs av företag”
Projekttitel: Framtagning och utvärdering i verkliga förhållande av en innovativ läckagedetektor som baseras på termografimetoden avsedd särskilt för bilbranschen”
Genomförandetid: 01.04.2019 – 31.05.2022
Projektvärde: 11 097 981,91 PLN
Finansiering: 7 780 689,47 PLN
 Information om projektet: Projektet finansierades av Europeiska unionen med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för Operativa programmet Intelligent development 2014-2020. Projektet genomfördes inom ramen för en tävling som arrangerats av Nationella forsknings- och utvecklingscentret: Tävling nr 5/1.1.1/2017 ”Snabba vägen” för små och medelstora företag.
Syftet med projektet är att ta fram och utvärdera ett innovativ system för detektering av otätheter i olika detaljer/komponenter i synnerhet för bilbranschen (men även för hushållsapparater, HVAC).
Projektet kommer att resultera i marknadslansering av en helt ny lösning inom täthetsprovning som baseras på den termografiska tekniken. Det skapade systemet för detektering av otätheter kommer att kännetecknas av 100% effektivitet samt en mycket kortare mättid och läckagelokalisering jämfört med konkurrenterna. Systemet kommer att vara avsett för provning av otätheter i olika detaljer som utnyttjas inom industrin och i synnerhet tillverkas för bilbranschen i den breda bemärkelsen.