Erbjudande

Byggande av kontrollstationer

I samband med de ökande kvalitetskraven blir många fabriker tvungna att utrusta sina anläggningar med allt större antal kontrollstationer. Dagens industri kräver allt fler icke-standard mät- och kontrollmaskiner. Byggande av kontrollstationer är en specialitet av Unitems team. Vi har en stor erfarenhet från byggnation av kontrollstationer samt mät- och kontrollstationer.
Vi har byggt stationer som baseras på mikrometrar, profilograf, mikrometriska sensorer eller visuella system. Vi har producerat enheter för mätning med en noggrannhet på upp till 0,005 mm. Vi har erfarenhet från byggande av högeffektiva kontrollstationer. Ett exempel kan vara en station för kontroll av elektroniska komponenter med en noggrannhet på upp till 0,02 mm och effektivitet på 100 st. i minuten. Vi har genomfört flera projekt som kombinerar både exakt mätteknik och kinematiska system.
Byggande av kontrollstationen är en process som är behäftad med en stor risk för misslyckande. Vårt team kan minimera denna risk redan i konceptsskedet. Dessutom har vi en perfekt utvecklad processtyrning som gör det möjligt att i ett tidigt skede upptäcka och minimera risker för misslyckande.