Erbjudande

Konstruktion av monteringsmaskiner

Vi designar och tillverkar monteringsmaskiner som används på de modernaste fabrikerna. Byggandet av monteringsmaskiner baseras på erfarenhet som vi skaffat oss hos de största företagen i världen. Självklart erbjuder vi ett heltäckande bygge av monteringsmaskiner – från mekanisk design till eftergarantiservice. Vårt team har en mycket stor erfarenhet från byggande av monteringsmaskiner för bilbranschen. Vi utför också maskiner för andra branscher: medicinsk, livsmedel, tungindustri eller till och med cykelindustri.
Alla av oss byggda maskiner är säker och uppfyller även de mest rigoristiska kraven. Dessa maskiner byggs främst baserat på PLC-styrning. Alla delar som vi använder kommer från de bästa tillverkarna. Vi följer tätt kundernas krav och gemensamt tar fram koncept för maskiners funktion och uppbyggnad. Under projektering av maskiner försöker vi välja enklaste och samtidigt mest hållbara lösningar. Tack vare detta är våra maskiner billigare, mera hållbara och mindre komplicerade.
Vi är inte rädda att tillverka delar på ett icke-standard sätt. Ofta erbjuder vi våra kunder en alternativ inställning till deras produktionsprocesser vilket resulterar i stora besparingar och ökad hållbarhet hos av oss byggda monteringsmaskiner. Vi strävar efter att bygga upp långsiktiga kundrelationer baserat på affärsprincipen win-win.

Manuell monteringsmaskin

Ręczne maszyny montażowe

Manuell monteringsmaskin

Ręczne maszyny montażowe

Manuell monteringsmaskin

Ręczne maszyny montażowe