Erbjudande

Anpassad maskinkonstruktion

Maskiner har gjort människors liv mycket enklare. I dag kan vi inte tänka oss ett liv utan dem. De tog över många tunga uppgifter som måste utföras automatiskt, snabbt och som var farliga för arbetstagarna – därför effektiviserade de inte bara produktionen utan gav också bättre säkerhet för de anställda. I dagsläget är det ofta så att människor bara övervakar eller sköter maskinerna. – Under tiden uppfinns nyare och bättre utrustning för att utföra fler och mer komplexa uppgifter.

Vårt företag arbetar med att utforma specialanpassade maskiner – baserat på varje enskilt projekt för varje kund. Tack vare detta får varje kund det han eller hon behöver. Maskiner som är förfinade in i minsta detalj och som gör det möjligt för honom att utföra specifika uppgifter. Vi samråder med dig i varje skede av produktionen för att se till att allt är som det ska. På så sätt kan vi förbättra eller korrigera vissa delar när det fortfarande är möjligt och lämpligt. Vårt arbets- och rådgivningssystem är följande:

  1. Internt godkännande av modellen av en viss maskin, som visar hur den kommer att se ut och fungera i verkligheten.
  2. Godkännande av modellen av kunden (med eventuella korrigeringar om kunden föreslår sådana).
  3. Internt godkännande av det färdiga projektet, dvs. den färdiga maskinen.
  4. Kunden godkänner den maskin som tillverkats av oss.

Detta är dock inte slutet på vårt samarbete med kunden. Vi förstår mycket väl att de anställda i ett visst företag måste få tid att vänja sig vid den nya maskinen och lära sig att använda den. Därför organiserar vi konsultationer efter godkännandet och utbildning av operatörer. Vårt erbjudande omfattar även följande:

  • driftsättning av den färdiga maskinen,
  • service och support för maskiner,
  • service efter garantin.

Maskinprojekten är gjorda med uppmärksamhet på de minsta detaljerna. Unitems specialister har lång erfarenhet av att bygga dem. Vår specialitet är att utforma skräddarsydda maskiner! Tekniska lösningar som vi använder gör det möjligt att slutföra projekt snabbare. Säkerställa en säker drift av maskinerna, maximera deras effektivitet och säkerställa optimal funktionalitet. Vår personal har redan deltagit i förverkligandet av många projekt – hela tekniska linjer och maskiner som arbetar i boet eller på produktionslinjen. Vi är ett modernt företag som fokuserar på out-of-the-box-lösningar och som inte är rädda för att anta utmaningar.
Samtidigt uppfyller alla våra produkter gällande krav, bland annat är de CE-certifierade. En av företagets avdelningar är en verktygsverkstad, som gör att vi kan utforma och genomföra projekt snabbt, effektivt och noggrant. Vi uppmuntrar dig att samarbeta med oss!

Enskilda projekt

Enskilda projekt

Enskilda projekt

Enskilda projekt

Enskilda projekt

Enskilda projekt